Stopp! Min kropp!

Bok av Hanna Thermaenius och Henrik Backberg
Stopp! Min kropp! har bland barn blivit ett
välkänt begrepp för att värna sin kroppsintegritet och rätt att säga ifrån.
Med detta tema har skaparna gjort en bok för att stötta vuxna att våga prata med barn om känsliga ämnen. Genom
gemensam läsning av denna bok skapas en gemensam bas att samtala om. Detta för att i förlängningen stärka barn och ge barn kunskapen om att det alltid är okej att vända sig till vuxna och berätta om dåliga hemligheter.
I boken berör man fem stycken teman: ”Lätta och jobbiga känslor”, ”Min alldeles egna kropp”, ”Stopp! Min kropp!”, ”Det här är förbjudet!” och ”Bra och dåliga hemligheter”.
Varje tema är fristående och består av en lättläst berättelse och kluriga fakta samt frågeuppslag där barn och vuxna kan interagera med bokens budskap. Boken kan läsas från pärm till pärm eller som en uppslagsbok att återkomma till.

Boken är full av fina illustrationer som gör läsupplevelsen mer tilltalande. Jag tror absolut att barn som kommit igång med läsningen kan läsa själva också. Fint att se hur mycket man arbetat på bred representation i boken.
Varje kapitel börjar med en sagoberättelse om en situation som berör temarubriken. Ett väldigt bra upplägg då man kan avväpna ämnet genom att först högläsa berättelsen för att sen börja samtala tillsammans.

Läser man boken i skolan skulle jag även rekommendera att kombinera arbetet med denna bok med Rädda barnens kortlåda i samma tema. Kortlådan består av samma fem teman som i boken ovan och till varje tema finns en animerad film, frågekort, faktakort och aktivitetskort.