Stopp! Min kropp!

Bok av Hanna Thermaenius och Henrik Backberg
En angelägen, lättläst och inspirerande bok om integritet och samtycke för barn. Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda Barnen, vet hur man pratar om svåra saker med barn och hur viktigt det är att inte väja för deras frågor och funderingar. Boken riktar sig till barn i lågstadieåldern och består av fem teman. Varje tema är fristående och består av en lättläst berättelse och kluriga fakta- och frågeuppslag där barn och vuxna kan interagera med bokens budskap. De fem teman som ingår är Jobbiga och lätta känslor, Min alldeles egna kropp, Stopp! Min kropp!, Det här är förbjudet, samt Bra och dåliga hemligheter. Boken kan läsas från pärm till pärm eller som en uppslagsbok att återkomma till. Stopp! Min kropp! är väletablerat begrepp som togs fram av Rädda Barnen 2013, med syftet att stärka barns kroppsliga integritet. Ju tidigare barn blir medvetna om kroppens värde desto lättare blir det för dem att säga eller visa ja och nej. När vuxna vågar prata med barn om dessa frågor rustar vi barnen med styrkan att berätta om någon gör något som de inte gillar. Det lär barnen också att förstå och respektera någon annans Nej. Boken är skriven i samarbete med Henrik Backberg och Rädda Barnen, som i sin tur arbetat nära barn i framtagandet. Maria Bogelöv står bakom de färgglada och uttrycksfulla illustrationerna. För den som vill veta mer om begreppet Stopp! Min kropp! eller prata vidare med barnen så finns diskussionsfrågor och mer information i boken. Där finns också länkar till ett gediget lågstadiematerial som är användbart för skolans arbete.
Stopp! Min kropp! har bland barn blivit ett
välkänt begrepp för att värna sin kroppsintegritet och rätt att säga ifrån.
Med detta tema har skaparna gjort en bok för att stötta vuxna att våga prata med barn om känsliga ämnen. Genom
gemensam läsning av denna bok skapas en gemensam bas att samtala om. Detta för att i förlängningen stärka barn och ge barn kunskapen om att det alltid är okej att vända sig till vuxna och berätta om dåliga hemligheter.
I boken berör man fem stycken teman: ”Lätta och jobbiga känslor”, ”Min alldeles egna kropp”, ”Stopp! Min kropp!”, ”Det här är förbjudet!” och ”Bra och dåliga hemligheter”.
Varje tema är fristående och består av en lättläst berättelse och kluriga fakta samt frågeuppslag där barn och vuxna kan interagera med bokens budskap. Boken kan läsas från pärm till pärm eller som en uppslagsbok att återkomma till.

Boken är full av fina illustrationer som gör läsupplevelsen mer tilltalande. Jag tror absolut att barn som kommit igång med läsningen kan läsa själva också. Fint att se hur mycket man arbetat på bred representation i boken.
Varje kapitel börjar med en sagoberättelse om en situation som berör temarubriken. Ett väldigt bra upplägg då man kan avväpna ämnet genom att först högläsa berättelsen för att sen börja samtala tillsammans.

Läser man boken i skolan skulle jag även rekommendera att kombinera arbetet med denna bok med Rädda barnens kortlåda i samma tema. Kortlådan består av samma fem teman som i boken ovan och till varje tema finns en animerad film, frågekort, faktakort och aktivitetskort.