Älskade dyslexi

Bok av Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Storytel (Pris/månad)
169 kr fri frakt
Ej verifierad butik
Älskade dyslexi - allt du behöver veta och lite till
169 kr
Ljudbok på Storytel, utgiven av Prinsparets stiftelse, uppläst av Linda Pira med förord av HKH Prins Carl Philips.

Innehållet i den här boken skulle många ha glädje av att ta till sig. Lärare, allt ifrån förskolan och uppåt, föräldrar, släktingar, arbetsgivare och naturligtvis dyslektiker.

Redan i starten få läsaren höra att hade inte dyslektierna varit bra för samhället hade de sannolikt sållats bort genom evolutionen. Här förklaras det jag tycker bäst om i boken, nämligen; de flesta människor är sådana som tar till sig automatiserad kunskap och lär nytt utan att förändra, dyslektiker är skickliga på att se sammanhang och kreativa nog att skapa ny kunskap. Naturligtvis är det bästa att vi lever i ett kollektiv där alla människor hjälps åt. Kreativitet har blivit allt viktigare i förändringstider.

Därefter följer redogörelser för vad forskningen kommit fram till beträffande dyslexi. Exempelvis att hjärnbarken ser annorlunda ut, de har en blick som rör sig mer, symmetriskt seende och svårigheter att fokusera på enskilda ord.

Vi får också en inblick i hur en dyslektiker hade det förr, de var för lata för att lära sig något sa man i skolan. Men det finns även exempel på personer som nått väldigt långt i studier och arbetsliv trots samhällets oförstående.

Småningom ges tips som är att tänka på om dyslektiker ska få en rättvis, inkluderande undervisning. Här handlar det om att bli stöttad och kunna behålla sin motivation. Tidiga insatser ( gärna i förskolan)och tydlig pedagogik behövs för att man ska slippa att misslyckas gång på gång.

Dyslektiker har en nedsatt fonlogisk medvetenhet, svårt att plocka fram lagrade minnen och ordningsföljder kan ställa till det. Läsningen påverkas då läsning är avkodning och förståelse. Forskningen visar dock på sätt att jobba med läsning. Barn kan vara i 4-årsåldern och börja träna moment som ingår i läsning .

Jag tycker den här boken med värme berättar om dyslexi. Lyssna om ni vill ha mer kunskap, min recension är endast ett sammandrag av innehållet. Jag tar med mig att dyslexi inte behöver vara en svårighet utan är en möjlighet. Du som har dyslexi - ställ krav den anpassning som underlättar. Tillsammans kommer vi längst.