Jag tror för att förstå

Bok av Pekka Mellergård
Sverige har blivit känt som ett av världens mest sekulariserade länder. I den här boken berättar läkaren och författaren Pekka Mellergård om hur han i medelåldern återvann sin kristna tro. Han tar bl.a. upp de fördomar han mötte från sin bekantskapskrets, och pekar på att vännernas invändningar berodde på bristande kunskap. Mellergård kopplar dessutom samman teologi och naturvetenskap.
En bok unik i sitt slag.
Här försöker neurokirurgen Pekka Mellergård presentera sin kristna tro för människor, som liksom honom, är mer akademiskt orienterade och visar skickligt att tro inte behöver vara irrelevant för den upplysta människan. Han presenterar den kristna tron bland annat genom att använda apologetik och det aktuella forskningsläget för att svara på t.ex. ”Har Jesus ens funnits?”, men gör det med en jämförelsevis sällsynt ärlighet genom att presentera motargumenten med stor respekt och förmåga till öppenhet för forskning och historieskrivning som beskriver t.ex. kristen tradition utifrån och inte inifrån. Mellergård tar ett paradoxalt nytt grepp i att inte återigen rikta apologetik till redan kristna, utan försöker öppna upp så mycket som möjligt för att intressera och göra ämnet relevant även för den välutbildade nutidsmänniskan.

Minus för att texten är dåligt korrekturläst med många små stavfel.

Stort plus att boken är förhållandevis lättläst trots egentligt avancerade resonemang, jag såg först inte riktigt fram emot att läsa boken av rädsla att den skulle vara svårläst, men kom snabbt in i den. Texten flyter fram med lätthet samtidigt som den inte räds att bjuda in den icke-troende till teologiskt djup som annars sällan diskuteras om man inte är en insider-kristen. Här görs verkliga ansatser att inte dumförklara genom att förenkla innehållet för mycket för den som är ny på området - vilket jag tycker är respektfullt mot en målgrupp som normalt är van att läsa avancerade texter om annat. Det bjuder in till ett mer jämlikt samtal om tro även med den som inte är troende.

Jag hoppas och tror att boken fyller sitt syfte och kan absolut tänka mig att rekommendera den för vänner.