Hem till Holjekroken

Bok av Patric Eghammer
Holjekroken kommer att leva för evigt och alla bär vi på olika minnen. Vi återkommer alltid till Holjekroken oavsett vilka vi är eller hur villaområdet förändras. Holjekroken ger alltid något tillbaka oavsett din egen insats. Åtminstone var det så Holjekroken var när vi var unga och livet var något helt okänt och mycket spännande. "Hem till Holjekroken" består av tre delar med vardera 333 minnesfragment. Stort och smått, högt och lågt blandas utan strängare krav på kronologi och sammanhang. Samtidigt skapar fragmenten en berättelse med olika lager. Huvudspåret är en ung pojkes äventyr och upplevelser på väg mot en tillvaro där musiken får ett allt större utrymme. I bakgrunden finns brukssamhällets negativa utveckling från blomstrande framtidstro till avfolkningsstämningar. Den större kontexten är Sveriges historia från rekordårens slutfas fram till åttiotalets mitt.
En intressant och unikt skriven bok som innehåller olika minnesfragment där alla börjar med ”Jag minns att” eller ”Jag minns hur”.

Det är chockerande hur mycket Patric Eghammer kommer ihåg från sin barndom,
vilket verkligen gav en intressant vinkel till boken.

Tillslut blev den dock lite enformig, men om man vanligtvis tycker om denna typen av böcker så är detta absolut ett alternativ.