Barnbruden

Bok av Margaretha Nystrand
“Barnbruden : 15 år och bortgift - en biografi från hjärtat av Sverige” är en sorglig och gripande historia där författaren Margaretha Nystrand berättar om när hon blev bortgift som 15-åring. Varken sociala myndigheter, Svenska Kyrkan eller vänner grep in när hon som barn giftes bort. Denna bok handlar om sveket från omgivningen.
“Barnbruden : 15 år och bortgift - en biografi från hjärtat av Sverige” är en gripande historia där författaren Margaretha Nystrand berättar om hur hon blev bortgift som 15-åring. Ingen på vägen, varken sociala myndigheter, Svenska kyrkan eller vänner, uppmärksammade eller grep in när hon som 15-åring blev tvingad att gifta sig. Denna bok handlar om det svek som författaren kände från familjen och samhället.

Margaretha Nystrand adopterades och växte upp med sina svenska adoptivföräldrar. De hade det gott ställt, men fokuserade uppväxten på att lära henne hussysslor som strykning och tvätt. Hon visste det inte då, men detta var för att förbereda henne för att bli en god hustru. 14 år gammal blev hon bortskickad till den som då var hennes pojkvän, men som snart skulle bli hennes man. Snart stod det klart att hennes föräldrar planerat att hon skulle gifta sig med denna man trots att hon knappt var 15 år gammal.

När hon fyllde 15 skrev föräldrarna till verket och arrangerade äktenskapet. Trots hennes unga ålder var det ingen som reagerade. Sociala myndigheter, skolan, Svenska Kyrkan och vännerna lät äktenskapet ske utan att någon försökte förhindra det. Ingenstans på vägen var det någon som tyckte att det var konstigt att en så pass ung person skulle giftas bort.

Som läsare är det svårt att förstå hur detta kunde gå till. Författaren beskriver detaljerat om de känslor som uppstod då och som plågar henne än idag. Känslor om att gång på gång blivit sviken. Hennes idé om Sverige som välfärdssamhälle raserades och hon kommer alltid att känna sig sviken. Trots att boken på många sätt är sorgsen, finns det även många ljusglimtar. Trots all den sorg som Margaretha burit sen hon var ung har hon en otrolig livsglädje. Detta gör att boken är otroligt inspirerande och fyller läsaren med tacksamhet. Författarens positiva attityd smittar av sig och ger hopp även i de svåraste stunder. Den har dock många kritiska inslag där hon belyser samhällets brister. Hon ställer sig även frågan om detta kan hända även idag vilket startar en intressant reflektion om de svårigheter som familjer, individer och samhället står inför när det gäller barnäktenskap.