Med Örnen mot polen

Bok av Salomon August Andrée och Knut Frænkel m.fl.
År 1987 reste Andrées polarexpedition över Arktis med vätgasballongen Örnen. En spännande expedition som måste ha varit ett riktigt äventyr. Tyvärr slutade den i död. Boken är en skildring över de tre äventyrarnas förberedelser inför sin sista resa. Vi får också följa det tragiska arbetet efteråt, bland annat med att försöka hitta kropparna.
2 utgåvor
Välj utgåva
Med örnen mot polenSvenska - Ljudbok
ISBN: 9788711754184
Boken "Med Örnen mot polen" gavs ut första gången redan hösten 1930, kort efter att kvarlämningarna av Andrée-expeditionen hade hittats på Vitön. Expeditionsmedlemmarnas upphittade anteckningar, i vilka de redogjorde för sina strapatser i luften och på isen, låg till grund för boken.

Boken utgörs dels av kortfattade presentationer av de tre expeditionsmedlemmarna och kompletterande kapitel om Örnens konstruktion, djurlivet i Arktis och redovisning av expeditionen som till slut fann Andrées sista läger och de tre kropparna, samt en beskrivning av lägrets konstruktion och utrustning. Huvuddelen av boken utgörs dock av de tre forskarnas egna anteckningar, vilka gjordes mellan 11 juli och 17 oktober 1897, främst av Andrée och Strindberg. Av den anledningen brukar S.A. Andrée, Nils Strindberg samt Knut Fraenkel anges som författare till boken.

De tre polarfararna gav sig av i juli 1897 för att med ballong försöka bli de första att nå Nordpolen. Expeditionen misslyckades och de tre naturvetarna försvann spårlöst. Ingen kände till expeditionens öde innan deras sista läger kunde återfinnas efter 33 år och deras anteckningar och fotografier kunde ge en förklaring till vad som hänt. Men fyndet av deras läger ledde samtidigt till många frågor. Varför överlevde de tre flera månader på isen för att sedan dö kort efter att de nått fast mark på Vitön? Under de 90 år som gått sedan kvarlämningarna hittades har många teorier om vad som hände kastats fram.

Boken "Med Örnen mot polen" var den huvudsakliga inspirationskällan till författaren Bea Uusmas Augustprisvinnande bok "Expeditionen - Min kärlekshistoria" som kom 2013. I den boken redogör Uusma för alla teorier om vad som till slut tog livet av de tre forskarna och sina egna slutsatser efter gedigna efterforskningar. Den stora uppmärksamhet som Uusmas bok väckte, ledde till att "Med Örnen mot polen" återutgavs som ljudbok 2015.

Jag tycker "Med Örnen mot polen" är en mycket intressant bok, främst för sin redogörelse av expeditionsmedlemmarnas egna ord om sina strapatser, men även som ett historiskt vittnesbörd om förra sekelskiftets obändiga framtidstro och optimism. Den utgör även en klangbotten till Uusmas bok.