Försök att förstå : folkbibliotek, rasism och platsens politik

Bok av Nick Jones
Nick Jones är en bibliotekschef som har arbetat på flera typer av folkbibliotek. Han är intresserad av frågor om samhälle, rasism och just bibliotek och har skrivit flera texter om ämnet. De texterna har här samlats i en bok som alla berör vardagen på folkbiblioteken ur ett demokratiperspektiv. Hem och offentlig miljö är ämnen som berörs.
Den här boken har undertiteln Folkbibliotek, rasism, platsens rasism och platsens politik. Om man har intresse av bibliotek eller mer allmänt av demokratifrågor, är det här en mycket intressant bok som berör viktiga frågor inom biblioteksväsendet, men också samhället i stort. Det är en lättläst och tänkvärd bok med ett urval texter som tidigare publicerats på olika håll. Vissa texter är inte så nytänkande, medan andra verkligen är en ögonöppnare. Boken rekommenderas.