Stig Wennerström : myten om en svensk storspion

Bok av Wilhelm Agrell
Wilhelm Agrell, son till Jan Agrell, militäröverpsykolog på MPI, har en personlig relation till storspionen Stig Wennerström. Dels genom minnen av den tid då hans far hade hand om fallet, dels genom faderns dagboksanteckningar som han nu använt för att skriva en bok om mannen.

1963 greps "Örnen" Wennerström efter årtal i hemlig tjänst hos Sovjetunionen. först nekade han men det tog inte mycket övertalning för att få honom att öppna sig. Snart berättade han allt, från sina första steg som dubbelagent, till sitt pararbete och bromance med någon med kodnamnet "Generalen". Han var noga med att inte förminska sin egen roll i saker och ting, samtidigt ville han att rättegången mot honom skulle vara offentlig. "Jag vill inte dömas i tystnad!" menade han.

Utredarna blev överförtjusta i att Wennerström serverade dem allt på ett fat. Inte förrän senare började de ifrågasätta Wennerströms bekännelse. Var det han sagt sant? Varför verkade historien ha så många luckor? Varför ljuga om inte för att rädda sig själv? Detta är det som gör Wennerströmsaffären så intressant. Vem var han egentligen? Hur mycket skada hade han tillfogat det svenska försvaret? Vem var "generalen"?

Agrells bok är kort och koncis men lyckas ändå spegla en tidsepok och väcka nyfikenhet om fallet. Jan Agrells egna anteckningar när han hade hand om fallet ger en extra dimension åt berättelsen, även om mycket av materialet tydligen brändes. Jag hade gärna läst mer. Kanske kunde någon skriva en spekulativ roman om fallet, jag skulle absolut läsa den!