Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - Psykologi

Podcast
En podcast om arbete kort och gott!Allt som rör att arbeta och leva i ett samhälle där arbete finns.- Arbetsrätt - Juridik - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - Konflikthantering - Psykologi - Filosofi