Mod - Vågade samtal med Dejemyr & Sundgård

Podcast
MOD Vågade samtal med polis Kerstin Dejemyr och tidigare våldsutsatta Helena Isolde Sundsgård Kritiska, skarpa samtal förs för att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv som idag går till spillo för att vi inte agerar och sätter värde på våldsutsatta kvinnor, män och barn. Det ledde 2018 till att 22 kvinnor dog av det direkta våldet, att 200.000 barn lever mitt i våldet, att mängder av människor dör av det indirekta våldet så som tex uppmärksammade Josefin och att många får diagnoser och sjukskrivningar som kostar samhället massor för att man idag blundar och inte agerar varken preventivt eller initialt vid våld. Är det för att vi inte värderar utsatta människor trots att de finns överallt i vårt samhälle? Våldet finns i alla samhällsklasser och utbildningsnivåer. Vad är mekanismerna och förklaringarna till att samhället fallerar och att allt för många lider och allt för många liv går till spillo? Varför är det status för poliser att agera först när det handlar om ett mord? Varför är det inte modigare och mer status att verkligen rädda levande liv? Hör om den verkliga problematiken och det dysfunktionella inifrån myndigheterna från perspektivet polis och våldsutsatt för att finna möjligheter till lösningar. För lösningar finns! Man måste bara ha viljan. Och Modet. MOD Vågade samtal med Dejemyr & Sundsgård Finns även som videopod på Youtubekanalen Dejemyr & Sundsgård