Filosofipodden

Podcast
Filosofipodden drivs av Tom Borvander som licat i Praktisk Filosofi vid GU. Filosofins framväxt och dess stora frågor tas upp.