Wennstams vrede

Podcast från Spotify med Katarina Wennstam
Katarina Wennstams pod på Spotify om rättsväsendet som lyfter fram kvinnans utsatthet. Här tas olika fall från verkligheten upp och man får lyssna på utsatta, anhöriga, poliser, åklagare med flera. Brutalt ärligt men inga snyfthistorier. Sverige 2020 borde kommit mycket längre än så här med kvinnosyn och hantering kring brott relaterade utsatta kvinnor. In och lyssna!
En podcast som handlar om verkliga brott som begåtts av män mot kvinnor. Men också hur samhället behandlar dessa kvinnor (och deras anhöriga efter brottet). En oerhört bra informativ pod där de samhälleliga hindren diskuteras på ett bra, tydligt och konkret sätt.

En podcast alla borde lyssna på, inte bara för att faktiskt förstå hur kvinnor drabbas av mäns brottslighet utan också hur samhället bör förändras