Svenskt Seriearkiv, #1

Svensk Seriehistoria – Första boken från Svenskt Seriearkiv

Bok av Thomas Storn
Övergripande tema är serietidningsbranschens födelse. Genom intervjuer med redaktörerna Rolf Janson och Jan-E. Israelsson ges en bild av Serieförlagets tillblivelse och verksamhet under femtio- och sextiotalet. Göte Göransson, som bland annat tecknade västernserien Texas Jim för Fantomen, intervjuas. Boken berättar även om lilla Förlags aktiebolaget Hansa och barnserierna i Folk skolans Barntidning under första halvan av 1900-talet lyfts fram. Rikt illustrerad Boken är en del av projektet Svenskt Seriearkiv- Svensk Seriehistoria. Arbetsgrupp: Jakob Hallin, Peter Nilsson, Claes Reimerthi och Thomas Storn.