Svenskt Seriearkiv, #3

Svensk seriehistoria : tredje boken från Svenskt seriearkiv

Bok av Claes Reimerthi
I Svensk Seriehistoria - tredje boken fortsätter Svenskt Seriearkiv i en rad texter utforskandet av den svenska seriehistorien, denna gång med tonvikt på 1970-talet. Boken bygger till stor del på grundforskning utförd av Svenskt Seriearkiv och presenterar såväl enskilda serieskapare som förlagshistoria och periodöversikter. Samtliga texter är illustrerade med ett rikt och delvis unikt bildmaterial. Detta är första delen om 1970-talet - seriernas rekordår i Sverige. Seriemediet mognar vilket en kavalkad av Olle Dahllöv visar. Flera förlag, bland annat Williams - från Illustrerade Klassiker till Atlantic, presenteras. Claes Reimerthi skriver om serierna i Hemmets Journal från 1921 till 1979. Boken innehåller också en längre intervju med Janne Lundström som har många Fantomenäventyr på sitt samvete, men också Johan Vilde och som redaktör på Semic mycket annat inom seriernas värld. Dessutom är han en av grundarna till Seriefrämjandet.
Del 3 handlar om serietidningarnas guldålder- 70-talet- när det kom nya serietidningar flera gånger per år. Att de blev så många beror bl a på att det inte ansågs lika fördärvligt längre. Många blev kortlivade och överlevde några nummer, till skillnad mot dagens lilla utbud där man satsar på de säkra korten.
Man guidas via intervjuer och fakta av olika skribenter och förvånas över att man minns så många tidningar!