Fotografering

Aktivitet
Det här är en generell aktivitet som är tänkt att ge inspiration när man vill hitta på något.
Att gå lös på kreativiteten med en kamera, fotografera djur, natur eller människor..
Då dansar hela min själ av lycka.