Djuren på Djuris

TV-program
En underbar serie för barn i förskoleåldern som utspelar sig på en förskola. Många känslor och olika situationer som barnen kan vara med om tas upp på ett bra sätt.