Cemetery Boys

Aiden Thomas
Yadriel bor i Los Angeles och vill bara att hans familj ska acceptera honom som vad han är. En transsexuell kille och gay.

Men det är inte så lätt i en traditionell familj som i generationer talat med de dödas andar och hjälpt dem gå vidare. I deras gemenskap så blir flickor bruja och lär sig hela skador medan pojkar blir brujo och lär sig sända andar vidare.

Yadriels pappa bestämde att han inte skulle få någon ceremoni, så Yadriel utför den själv med sin kusin, Maritza. Det fungerar och han blir en brujo, men innan de hinner berätta, så blir en av deras släktingar dödad och ingen vet hur eller av vem. Yadriels pappa förbjuder honom och Maritza att delta i sökandet men de bestämmer sig för att trotsa hans beslut.

Genre: Modern Fantasy
Rekommenderas för den som vill läsa böcker med hbtq+ karaktärer