Bibel för barn

Bok av Ulf Löfgren
Bibel för barn är den första helsvenska barnbibeln. Boken har sålts i drygt en halv miljon exemplar sedan den kom ut 1995. En klassiker som ofta används som utdelningsbibel i församlingar runtom i Sverige och är översatt till fem språk.  Bibelberättelserna i Bibel för barn ligger i samma följd som i Bibeln. Karin Karlberg, Inga Wernolf och Lisa Östh återberättar bibeltexterna, och Ulf Löfgren har illustrerat dem. Författarna har alla lång erfarenhet av arbete med barn och med Bibeln.  Bibel för barn innehåller bland annat 65 berättelser ur Gamla testamentet, 85 ur Nya testamentet, några avsnitt med psaltarpsalmer, delar ur Bergspredikan, liknelser samt Paulus och Johannes brev. Bibel för barn finns även som ljudbok på Storytel.  Innehåll i Bibel för barn: Gamla testamentet Skapelsen   Edens lustgård   Noa och den stora översvämningen   Abraham och Sara   Isak och Rebecka   Bröderna Esau och Jakob   Jakobs dröm   Jakob och Rakel   Jakob flyr från Laban   Jakobs kamp   Jakob och Esau möts   Josef och hans bröder   Josef blir såld   Josef kommer till Egypten   Josef tyder drömmar   Josef hos Farao   Josefs bröder far till Egypten   Bröderna kommer hem   Josef tar emot sina bröder   Silverbägaren   Josef förlåter sina bröder   Israels folk får det svårt i Egypten   En mor räddar sitt barn   Mose flyr   Mose får ett uppdrag   Mose kommer tillbaka till Egypten   Mose och Aron hos kungen   Olyckor drabbar Egypten   Den största olyckan   Israels folk lämnar Egypten   Vandringen genom Röda havet   Kött och bröd i öknen   Mose på berget Sinai   Guds bud   Guldkalven   Mose stiger ner från berget Sinai   Tabernaklet - Guds tält   Aron och hans söner blir präster   Spejarna   Fyrtio år i öknen   Vatten ur klippan   Kopparormen   Mose dör   Josua leder folket   Jerikos murar faller   Kanaans land   Rut   Samuel - Guds profet   Saul blir kung   Saul och David   David och Goljat   David och Jonatan   David låter Saul slippa undan   Kung David   Psalmer av David     En sång om tryggheten hos Gud     Gud finns alltid hos oss     En lovsång till Gud   Kung Salomo   Drottningen av Saba besöker Salomo   Salomos ordspråk  Profeten Elia   Elia och Baals profeter   Daniel och hans vänner   Den brinnande ugnen   Daniel i lejongropen   Jona   Guds profeter Jeremia och Jesaja   Nya testamentet Väntan på Messias   Löftet om Johannes   Ängeln kommer till Maria   Josefs dröm   Maria hälsar på Elisabet   Johannes föds   Jesus föds