Pojken med ärren

Bok av Marcus Eklund
Kroppen spänns instinktivt. Pojken vet vad som väntar, är bekant med det onda. Han kniper ihop ögonen när den brännande hettan från den första dövande snärten landar på skinkan. Spärrar upp ögonen, drar djupt efter andan och spänner sig allt han förmår för att stålsätta sig inför smärtan från nästa vinande rapp. Med knuten näve gnuggar han sina svidande ögon. Viskar, lågt, så att modern inte ska höra: Du lovade att hjälpa mig. Var är du? Robert arbetar som pedagog på en förskola. I hans grupp går femårige Ahmed. En förtrolig relation växer fram mellan dem båda, och när pojken berättar att han blir slagen av sin mamma beslutar sig Robert för att agera något som ska visa sig vara förenat med allvarliga risker. Snart står det klart att de övergrepp som Ahmed utsätts för bara är toppen på ett enormt isberg. Under ytan döljer sig en mörk historia, präglad av saknad, längtan, sorg, skam och grov brottslighet.
3 utgåvor
Välj utgåva
Pojken med ärrenSvenska - Pocket
ISBN: 9789178851201
Pojken med ärrenSvenska - E-bok
ISBN: 9789178851942
Pojken med ärrenSvenska - Ljudbok
ISBN: 9788726603286
Boken följer en liten pojkes utsatthet via dennes röst och förskoleläraren Roberts historia. 

Det är ett tungt ämne. Att veta eller ana att ett barn far illa i sitt hem är en tung sak att bära. 
Att vara den som är utsatt är ännu tyngre.

En gripande historia men med en hel del stickspår. Vilket mycket möjligt skulle kunna vara taktiskt smart av författaren om man ska orka läsa en sådan typ av bok.👌

Språket och tankesättet som karaktären har visar att Robert är en ung man. Egentligen hade han inte tänkt jobba på en förskola, och inte bli kvar så länge heller. Han vill leva livet med polarna efter jobbet och festar på helgerna. Han är lite bitter över sin levnadsituation som han delvis skyller på sin far.

Ändå visar han på en mognad och empati när han han inte kan släppa tankarna på Ahmed....

Vi som läsare får följa Ahmed och ganska snart undrar man VARFÖR utsätts han för detta?!
Det är ett mycket allvarligt och sorgligt ämne som tas upp i Pojken med ärren vilket var anledningen till varför jag ville läsa boken. Dock måste jag säga att jag inte alls sympatiserade med huvudkaraktären Robert, även fast även han kommer från en svår bakgrund i boken. Bland annat så är det en väldigt "grabbig" ton i boken som inte riktigt går hem hos mig.