Vittror

Bok av Erik Ollman
I Venja är de magiska väsendena vittrorna sedan länge dolda för människornas ögon. De är inte längre något annat än skrock. En av få som fortfarande vet om deras existens och kan förnimma dem i verklighetens utkant är Andár. Han är en darkar-tharak, en svärdsmagiker, i de Utomståendes tjänst. Han är satt att tjäna Venjas invånare, spara liv i det stora och hålla mörkret på avstånd. Han verkar utanför moralens gränser och har magiska krafter förlänat från vittneriket till sitt förfogande. Hans lojalitet och liv riskerar dock att förgöras när han får sitt största och viktigaste uppdrag hittills.
Jag vet inte vart jag ska börja. Det tog tid att komma in i boken men efter ett tag blev den faktiskt bättre än vad jag trodde.

Med magi och spänning från början av boken och framåt följa Andár, svärdsmagikern, när han får ett väldigt viktigt uppdrag som kan kosta hans liv.

Det är en fantasy som kanske inte uppnår mina fulla förväntningar för en fantasy men den var bra ändå. Mycket text och långa kapitel men texten var ändå enkelt skrivet och lätt att förstå.