Revoir

Bok av Jan Henrik Engström
"2004 gjorde jag boken Trying to Dance som formgavs av Patric Leo och utgavs av Journal. Sedan har den levt sitt eget liv, precis som böcker bör göra. För mig är Trying to Dance inte bara en bok - bilderna som låg till grund för den är som ett eget bilduniversum. Fotograferandet då hade en befriande inverkan på mig som bildskapare. Jag bodde mestadels i New York, men även i Värmland och reste mycket i USA och Europa. Mentalt befann jag mig mellan världar, mellan verkligheter, mellan det urbana och det rurala. Jag befann mig också i en period då jag ifrågasatte och tvivlade på vad fotografin hade för betydelse och bäring för mig - egentligen. Den frihet jag så starkt upplevde i processen med Trying to Dance gav mig till stor del svaren på tvivlen och blev sedan kompassen i mitt fortsatta skapande. Till en början var jag inte alls säker när jag tillsammans med Gösta Flemming på Journal, Patric Leo och Christian Caujolle diskuterade att återvända till Trying to Dance-negativen. Men när jag sedan började bläddra i negativpärmarna, som jag inte tittat i sedan boken kom ut, blev jag genast ivrig och fylld med lust - så mycket bilder och så många som inte kom med i Trying to Dance och så många nya kombinationer som slog emot mig. Det var då jag bestämde att vi skulle ge ut Revoir. Revoir är en helt ny bok, en ombearbetning, ett återbesök till den där perioden mellan mitten av 90-talet och milleniumskiftet. Boken är gjord i nära och lustfyllt samarbete med alla jag arbetade med när vi publicerade Trying to Dance. Cirka två tredjedelar av bilderna är tidigare opublicerade." / JH Engström
Bilder utan text, naturliga, vardagliga, nakna, använda, övergivna, ödsliga. Bilderna i denna fotobok gör mig både vemodig och ledsen, men inte på ett dåligt sätt. Det här är en fotobok som jag direkt tog till mitt hjärta.