Alfred Upptäckaren, #2

Alfred Upptäckaren och hundfisen

Bok av Sonja Rundgren
Det kan vara svårt att introducera barn till vetenskapen men Alfred gör det till en rolig lek. Alfred lär barnen hur bland annat luktsinnet fungerar och berättar om några av de finurliga upptäckter som har gjorts och som har lett till nobelpriset. Det är både stora och små vardagliga upptäckter.