Den glömda trädgården

Bok av Agneta Gustavsson
Den legendariske provinsialläkaren Sten Strömbom hade en dröm: Han ville anlägga en slottsträdgård à la Versailles i Dorotea. Drömmen förverkligades. Alla Doroteas barn var välkomna att bada och leka i doktorns trädgård. Men när Sten Strömbom hade gått i pension var det ingen som brydde sig om hans mästerverk. Slutligen sprängdes det bort. Boken är den första genomgripande beskrivningen av den försvunna trädgården i Dorotea. Här finns ett unikt bildmaterial i form av ett 50-tal av doktor Strömboms egna fotografier. Med hjälp av expertis från Alnarp har hans ritningar och växtförteckningar analyserats. Boken är också ett porträtt av läkaren och människovännen Sten Strömbom, högt älskad av Doroteaborna.Författare till "Den glömda trädgården" är journalisten Agneta Gustavsson. Hon gick sitt första läsår i skolan i Dorotea och lekte varje dag i den magiska trädgården.
Här kommer ett tips på en ny bok om en gammal trädgård.
Dr Strömbom hade en dröm om ett Versailles i miniatyr...i södra Lappland!
Det är en fantastisk bok om en mans drömmar och idéer. Barnen i samhället skulle få tillgång till pooler att bada i, trädgård, lekar, frisk luft och mycket glädje.
Han lät även bygga ett torn med morsetelefom, eldstäder och vallgraven. Det ni!
Allt började 1923, tyvärr försvann det mesta i rivningsvågen på 60-talet, men tornet finns kvar, liksom en del saker som kunde flyttas till grannhuset som läkaren byggde när han gick i pension.

Rekommenderas varmt, i boken nämns även en skolträgård samt en trädgård i Ammarnäs.