Vårt enda liv : sekulär tro och andlig frihet

This Life
Bok av Martin Hägglund
Uppmärksammade och hyllade This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom av filosofen Martin Hägglund kommer nu äntligen på svenska, i en utvidgad och fördjupad utgåva. Den är en djupt inspirerande bok om hur vi kan förändra våra liv och hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. Hägglund menar att vi i stället för en religiös tro på evigheten bör fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Han visar hur andliga frågor om frihet inte kan skiljas från ekonomiska och materiella villkor: allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid. Med utgångspunkt i stora filosofer från Aristoteles till Hegel och Marx, skönlitterära författare från Dante till Proust och Knausgård, ekonomer från Mill till Keynes och Hayek, och religiösa tänkare från Augustinus till Kierkegaard och Martin Luther King Jr, visar Hägglund vägen mot ett friare liv. Vårt enda liv: Sekulär tro och andlig frihet får sin svenska språkdräkt i ett samarbete mellan New York-baserade översättaren Andreas Vesterlund och författaren Martin Hägglund. Vissa meningar är här så krispigt vackra i sin enkelhet att de lyser. Det är storslagen läsning. Viola Bao, Dagens Nyheter Underbart befriande När den här fantastiskt vackra idén har fått fäste i en, är den mycket svår att skaka av sig. James Wood, The New Yorker   En viktig ny bok underbart befriande. The New Yorker En ofantligt ambitiös förening av filosofi, andlighet och politik, som börjar med att förorda ett rannsakande av vår dödlighet, och slutar med att förorda demokratisk socialism Allt beror på vad vi gör med vår tid tillsammans. This Life argumenterar övertygande för hur viktigt det är att minnas denna sanning. The Guardian En ny filosofi för vår tid jag plöjde genom den här boken så fort att jag inte märkte av att den var 400 sidor lång. Jag läste till och med om passager som jag tyckte särskilt mycket om, eftersom det var så medryckande och tankeväckande. Min nya favorit bland filosofiska verk. Alex Bell, The Boston Globe Ärlig och precis [med] väldig intellektuell spännvidd underbart klarsynt. This Life kräver ingen filosofisk skolning eller något uppslagsverk för att man ska hänga med, bara en nyfikenhet på meningen med detta liv. Times Higher Education
Mycket fin och ambitiös, brett omfattande skrift som i princip säger allting som finns att säga angående religion, politik och filosofi - på ett sammanhängande sätt, och genom att engagera med mängder av vår världs mest inflytelserika tänkare, allt från Marx till Aristoteles, Knausgaard och Eckhart Tolle. Hägglund lyckas kombinera hela vår västerländska kulturs tankar till en oerhört väl genomtänkt och logisk sedeläran. Om alla läste denna och sedan vaknade upp och tänkte såhär skulle vi ha en bättre värld. Bli inte avskräckt av marxismen - Hägglund visar med obändig logik väsentliga saker som de flesta Marx-tolkare missförstått. Läs!!!! Speciellt om du är religiös eller kapitalist.