Nordisk kriminalkrönika, #38

Fallet Bobby

Bok av Diverse författare
Det går inte att med ord beskriva de fruktansvärda och upprepade lidanden den tioårige pojken Bobby tvingades utstå i sitt föräldrahem. Under flera veckor runt årsskiftet 2005-2006 utsattes pojken, som led av autism, för bland annat grov misshandel - så grov att domstolen senare valde beteckna den som tortyr. Misshandeln ledde slutligen till Bobbys död. Efter dådet enades modern och hennes pojkvän om att söka dölja dödsfallet och anmälde pojken försvunnen samtidigt som de sänkte hans kropp i en sjö nära hemmet. Det förelåg dock en rad omständigheter, som till slut ledde polisen fram till det verkliga förhållandet. Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning. I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
3 utgåvor
Välj utgåva
Fallet BobbySvenska - Ljudbok
ISBN: 9788726111620
Nordisk kriminalkrönika 2007Svenska - E-bok
ISBN: 9788711873540
Fallet BobbySvenska - E-bok
ISBN: 9788711974421
Jag hängde aldrig riktigt med i rapporteringen kring Bobby och det tragiska han blev utsatt för. Fast jag minns en del av vad som sades och att jag då blev illa berörd. Jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan göra så här mot någon annan.

När jag lyssnade på "Fallet Bobby" från Nordisk kriminalkrönika, blev jag lika illa berörd som tidigare. Däremot gav boken mig lite bakgrundshistoria och omständigheter som tidigare var okända för mig - vilket är en styrka med böckerna från Nordisk kriminalkrönika.