Vad gör jag med min ångest?

Bok av Jan-Otto Ottosson
Jan-Otto Ottosson skriver i sin bok "Vad gör jag med min ångest?" om olika sorters ångest samt fobier. Jag tycker att hans bok har varit till hjälp att förstå vad som händer och varför det händer. Ottosson tar även upp person exempel, i dessa exempel förklarar han hur en person med sagd ångest hanterar den och vad som ledde upp till att hen fick ångest från första början.