Här under polstjärnan, #1

Högt bland Saarijärvis moar

Under the North Star
Bok av Väinö Linna
Högt bland Saarijärvis moar är det första delen i trilogin Här under polstjärnan, som kom ut första gången 1959. Här berättar Väinö Linna Finlands historia i miniatyr, ur torparen Jussis och underklassens perspektiv. Inledningsvis möter vi den ordkarge Jussi när han blir torparägare 1884. Sedan får vi följa familjen Koskela fram till 1910, genom armod och ständig rädsla för att bli vräkta, i kampen mot överheten och mot russifieringen av Finland, fram till den framväxande arbetarrörelsen. Boken skildrar en samhällsutveckling, men också en dramatisk historia, om den lilla människans kamp för överlevnad och livet på torpet, som är djupt mänsklig. Boken väckte stor uppmärksamhet redan när den gavs ut 1959 och har sedan dess blivit en nordisk klassiker. Väinö Linna (1920-1992) var maskinmontör när han fick sitt genombrott med Okänd soldat 1954. Trilogin Här under polstjärnan är ett nationalepos, fullt jämförbart med t ex Mobergs Utvandrarna.
"I begynnelsen var kärret, gräftan-och Jussi" - så börjar första boken av tre i Linnas torpar-trilogi Här under Polstjärnan
Den skildrar Jussi och Almas vedermödor som torpare i slutet av 1800 talet. Boken skildrar ett tungt liv som torpare i Finland med svensk överklass som styr och närheten till Ryssland. Tack vare en underfundig humor är den både lättläst och griper tag i en.