Kära klasskamrater

Bok av Annica Poring
En dag får Annica en inbjudan till ett event på Facebook. Det är hennes högstadieklass som ska återförenas. Det har gått 20 år. Men såret känns fortfarande lika djupt ... Annica skriver ett svar på inbjudan - där hon berättar precis hur hon känner och varför. Kära klasskamrater är en rak och rå berättelse om mobbing och om hur offret måste lära sig leva med såren som är dess följder. Annica Poring är en svensk författare. Hon skriver om mobbing och social utsatthet utifrån en självutlämnande och autobiografisk vinkel. Hennes texter präglas av mod och viljan att gå vidare.
”Kära klasskamrater” väcker egna minnen och känslor till liv hos mig. Att skriva det svaret hon gjorde är modigt. Jag är inte säker på att jag skulle ha vågat det. Jag skulle troligtvis bara ha ignorerat inbjudan.

Jag har ett svagt minne av att jag hörde talas om detta när det blev stort, men det var något som jag fram till bokmässan hade glömt bort. Det var intressant att få ta del av Annica Porings berättelse.