Historier om läkemedel

Medicinal reading : of genius, pure chance and dedicated hard work
Bok av Tord Ajanki
Ajanki tar upp de viktigaste stora framgångarna inom läkemedels- och medicinhistorien på ett lättläst och underhållande sätt. En bok som lärt mig nya saker och väckt intresse för vidare läsning som den historieintresserade läkarstudent jag är. Jag fascineras av att så många av framgångarna skett under eller strax före mina far- och morföräldrars livstid - vilken spännande tid de levt i och vilken tur att de levde i den - annars kanske inte jag hade funnits eller de levt så länge! Jag kan inte låta bli att fundera över vilka upptäckter som kommer att göras under min tid som läkare - har allt redan hänt eller har det bara börjat?

Jag är dock besviken på att boken namnger oerhört få kvinnor (0 st, tror jag) som gjort viktiga upptäckter inom medicin - kanske för att de som suttit i Nobelkomittén för medicinpriset varit mest män? En stor miss är bland annat Rosalind Franklin i bokens slutkapitel där DNA-molekylen tas upp.
Också tråkigt att ingen verkar ha korrekturläst stavfel innan tryckningen - annars en underhållande och lärorik bok för den medicin-, farmakologi- eller historieintresserade!