Introduktion till kriminologi

Bok av Jerzy Sarnecki
Kan man avskräcka människor från att begå brott? Begås det flera mord i Sverige idag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell av att få skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige, men inte i Japan? Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna bok, som ger läsaren en bred introduktion till ämnet kriminologi. Boken är uppdelad i tre delar. Inledningsvis diskuteras brottslighetens omfattning och karaktär, förändringar över tid samt de problem som uppkommer när man ska mäta brottslighet. En central del av boken består av en översikt av biologiska, psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska teorier om brottslighetens orsaker. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
En av de bättre kriminologi böckerna jag läst. Mycket text men tacksam över sammanfattningarna efter varje kapitel.