Covid-19 : The Pandemic that Never Should Have Happened, and How to Stop the Next One

Covid-19
Bok av Debora MacKenzie
In a gripping, accessible narrative, a veteran science journalist lays out the shocking story of how the COVID-19 coronavirus pandemic happened and how to make sure this never happens again Over the last 30 years of epidemics and pandemics, we learned every lesson needed to stop this coronavirus outbreak in its tracks. We heeded almost none of them. The result is a pandemic on a scale never before seen in our lifetimes. In this captivating, authoritative, and eye-opening book, science journalist Debora MacKenzie lays out the full story of how and why it happened: the previous viruses that should have prepared us, the shocking public health failures that paved the way, the failure to contain the outbreak, and most importantly, what we must do to prevent future pandemics. Debora MacKenzie has been reporting on emerging diseases for more than three decades, and she draws on that experience to explain how COVID-19 went from a potentially manageable outbreak to a global pandemic. Offering a compelling history of the most significant recent outbreaks, including SARS, MERS, H1N1, Zika, and Ebola, she gives a crash course in Epidemiology 101--how viruses spread and how pandemics end--and outlines the lessons we failed to learn from each past crisis. In vivid detail, she takes us through the arrival and spread of COVID-19, making clear the steps that governments knew they could have taken to prevent or at least prepare for this. Looking forward, MacKenzie makes a bold, optimistic argument: this pandemic might finally galvanize the world to take viruses seriously. Fighting this pandemic and preventing the next one will take political action of all kinds, globally, from governments, the scientific community, and individuals--but it is possible. No one has yet brought together our knowledge of COVID-19 in a comprehensive, informative, and accessible way. But that story can already be told, and Debora MacKenzie's urgent telling is required reading for these times and beyond. It is too early to say where the COVID-19 pandemic will go, but it is past time to talk about what went wrong and how we can do better.
Debora McKenzie är biolog och vetenskapsjournalist för "The New Scientist". Hon, som andra insatta, var väl medveten om risken för en pandemi, och faktiskt till och med att just covid-19 skulle slå, långt före det gjorde det. Även om ingen visste exakt när det skulle slå till, eller hur dödligt och smittsamt det skulle bli. I sin bok diskuterar hon hur det blev som det blev, hur detta fladdemusvirus tillåtits spridas över världen, trots många varningar, och hur världens nationer stod handfallna inför faktum. USA lägger 49 miljarder dollar per år på kärnkraftsavskräckande insatser, medan världen sammanlagt lägger ner 2,4 miljarder på WHO. Vi hade tid, men vi tog det inte på allvar.

Budskapet är klart. Skyll inte på fladdermössen. Skyll på kapitalismen som inte gynnar förebyggande arbete, privatisering av sjukvården, skogsskövling som tränger ut smittbärare från sina naturliga habitat, människans globala rörlighet genom vilken både virus och Zikamygg fått tillgång till helt nya offer och så småningom kommer allt att bli värre genom den globala uppvärmningen.

Vi ska också vara medvetna om sårbarheten i ett komplext samhälle (som varje prepper säger). Om hur mycket värre pandemier drabbar oss än de feodala samhällen som till största del bestod av självförsörjande bönder. Och som om inte detta vore intressant nog, har jag nu fått en ny koppling mellan Qanon, Trumpsupportrar och Covid-19. Det är fascinerande. Läs!