COVID-19 : The Pandemic that Never Should Have Happened, and How to Stop the Next One

Covid-19
Bok av Debora MacKenzie
Debora McKenzie är biolog och vetenskapsjournalist för "The New Scientist". Hon, som andra insatta, var väl medveten om risken för en pandemi, och faktiskt till och med att just covid-19 skulle slå, långt före det gjorde det. Även om ingen visste exakt när det skulle slå till, eller hur dödligt och smittsamt det skulle bli. I sin bok diskuterar hon hur det blev som det blev, hur detta fladdemusvirus tillåtits spridas över världen, trots många varningar, och hur världens nationer stod handfallna inför faktum. USA lägger 49 miljarder dollar per år på kärnkraftsavskräckande insatser, medan världen sammanlagt lägger ner 2,4 miljarder på WHO. Vi hade tid, men vi tog det inte på allvar.

Budskapet är klart. Skyll inte på fladdermössen. Skyll på kapitalismen som inte gynnar förebyggande arbete, privatisering av sjukvården, skogsskövling som tränger ut smittbärare från sina naturliga habitat, människans globala rörlighet genom vilken både virus och Zikamygg fått tillgång till helt nya offer och så småningom kommer allt att bli värre genom den globala uppvärmningen.

Vi ska också vara medvetna om sårbarheten i ett komplext samhälle (som varje prepper säger). Om hur mycket värre pandemier drabbar oss än de feodala samhällen som till största del bestod av självförsörjande bönder. Och som om inte detta vore intressant nog, har jag nu fått en ny koppling mellan Qanon, Trumpsupportrar och Covid-19. Det är fascinerande. Läs!