Handlingar Rorande Skandinaviens Historia. Kronologiskt Register Ofver de Forsta 20 Delarne, Upprattade AF B.E. Hildebrand. Alphabetiskt Register Ofver Delarne 1-40. [Continued As] Historisk a

Bok av Erik Naumann