Verdas viktigaste bok: om kroppen, følelsar og sex

Bok av Nathalie Simonsson
Denna bok är fylld med viktiga texter om allt som du som ung kanske funderar och undrar över men inte vågar fråga de vuxna i din närhet om.