Se barnet inifrån : Att arbeta med anknytning i förskolan

Ida Brandtzaeg
En mycket bra bok anknytningen till barnet och hur viktig personalen på förskolan är. Den utgår från anknytningsteorin ” Circle of Security” - Trygghetscirkeln. Den här borde alla läsa som arbetar med barn !