Utbildningsvetenskap för förskolan

Bok av Bim Riddersporre Sven Persson Karin Alnevik Thom Axelsson Elisabeth Björklund Barbro Bruce Harold Göthson Ylva Holmberg Ingrid Pramling Samuelsson Jonas Qvarsebo Joel Rudnert Jonas Stier Ingegerd Tallberg Broman Susanne Thulin Anna wernberg Kristina Westlund
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den är indelad i tre större sektioner: Perspektiv på förskola och barndom Lärande, demokrati och ämnesdidaktik Förskola i dagens Sverige Utbildningsvetenskap för förskolan är främst avsedd för studerande på förskollärarutbildningen och för fortbildning av förskollärare. Den riktar sig även till förskolechefer.