Hjärnan i matematikundervisningen : erfarenhet, vetenskap, klassrumspraktik

How I wish I'd taugth maths
Bok av Craig Barton
Vad skulle hända med din matematikundervisning om du stämde av den mot modern hjärnforskning? Skulle du, liksom den prisbelönte läraren och tillika författaren till denna bok, få din världsbild uppochnedvänd? I den här banbrytande boken beskriver Craig Barton hur kognitionsforskningen radikalt fått honom att ompröva sin undervisning och anpassa den efter hur vi faktiskt lär oss och hur vårt minne fungerar. Metodiskt berättar han vad forskningsrönen säger och vilka omvälvande konsekvenser de fått för hans sätt att undervisa. I Hjärnan i matematikundervisningen omsätts forskning om psykologi och neurovetenskap i klassrumspraktiken, så att undervisningen kan bedrivas på vetenskaplig grund. Boken vänder sig till alla blivande och verksamma lärare, från förskoleklass till gymnasiet samt lärarutbildare, som önskar strategier och konkreta exempel för en matematikundervisning i samklang med kognitionsforskningen.