Barn i rörelse - Fysisk aktivitet och lek i förskola och skola

Barn i bevegelse
Bok av Tora Grindberg
Denna bok förespråkar pedagogiska perspektiv på fysisk aktivitet och lek i uppfostran och undervisning. Den vill ge blivande och verksamma lärare och förskollärare kunskap om vad motoriken och automatiseringen av rörelser betyder för barns utveckling och lekförmåga.