Finanskriser i Sverige

Bok av Mats Larsson
Den 15 september 2008 tvingades Lehman Brothers ställa in sina betalningar, vilket startade den mest omfattande internationella finansiella krisen sedan depressionen på 1930-talet. Krisens orsaker, bankernas agerade och statens roll i det finansiella systemet har diskuterats livligt. Men finansiella kriser är inte unika för vår tid utan har varit en del av ekonomins utveckling under de senaste århundradena. Denna bok fokuserar främst på de finansiella kriser som drabbat Sverige under de senaste 150 åren, det vill säga sedan landet började industrialiseras och den ekonomiska tillväxten ta fart. Finansiella kriser har ofta inträffat i samband med perioder med snabb tillväxt och ändrade förutsättningar för näringsliv och finansmarknad. I framställningen analyseras krisernas bakgrundsfaktorer, utveckling hur kriserna har lösts och framför allt vilken roll staten har spelat i denna process. Interaktionen mellan stat, marknad och aktörer har varit viktiga för framväxten men även för att lösa finansiella kriser. Boken ger en överblick över svenska finanskrisers drivkrafter, utveckling, räddningsaktioner och konsekvenser. Finanskriser i Sverige vänder sig i första hand till studenter vid svenska universitet och högskolor inom företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia och historia men också till läsare intresserade av Sveriges långsiktiga finansiella utveckling.
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
CampusBokhandeln
155 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Finanskriser i Sverige
155 kr
Finanskriser i Sverige
286 kr
Adlibris
290 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt
Bokus
290 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt
Bokextra
318 kr + 49 frakt
Ej verifierad butik
Finanskriser i Sverige
318 kr
Book Outlet
346 kr fri frakt
Bokbörsen (begagnade böcker)
388 kr + 59 frakt