Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik

Ingrid Hylander

I en trivsam lärandemiljö sker lärande. I Ingrid Hylanders bok får läsaren rekommendationer om hur skolors elevhälsa kan utformas för att arbeta förebyggande och främjande. Genom att gå ifrån gamla vanor och istället ta hjälp av teorier, modeller och rutiner, kan skolverksamheten bygga en elevhälsa som gör skolmiljön trivsam för alla elever.