Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola

Bok av Ylva Odenbring
Barns könade vardag - om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola tar avstamp i en teoretisk förståelse som grundar sig i att det finns många olika sätt att vara pojke och flicka på. Kön är pågående sociala processer som varierar över tid och beroende på social och kulturell kontext. Läs mer Författaren granskar och belyser strukturer som rör kön, bland annat diskuteras hur kön konstrueras i relation till ordning och reda samt hur flickor får agera stötdämpare för stökiga pojkar. Författaren pekar på att förutsättningen för lyckat jämställdhetsarbete handlar om långsiktighet och att man arbetar metodiskt och systematisk med detta i den dagliga praktiken. Det handlar om att få syn på rådande könsstrukturer. I boken ges förslag på hur man praktiskt kan arbeta med värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor utifrån vad som är fastställt i läroplanerna. Författaren ger också en utbildningshistorisk bakgrund på förskola och skola och presenterar teorier inom könsforskning. Boken avslutas med ett kapitel där användbara läromedel, länkar till webbsidor och skönlitteratur inom området presenteras. Om författarna Ylva Odenbring är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs universitet.