Professionerna i kunskapssamhället : en jämförande studie av svenska professioner

Bok av Thomas Brante
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda "professioner" , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext. Läs mer I boken berörs exempelvis: - Hur självständiga är till exempel läkare, lärare och universitetsanställda i sina arbeten, och hur mycket styrs och kontrolleras de? - Är professionerna på väg att avprofessionaliseras? - Hur uppfattar de professionella själva den senaste tidens förändringar av sina arbetsförhållanden? Detta och mycket annat åskådliggörs med hjälp av informativ statistik i form av diagram och tabeller. De professionellas villkor, värderingar och funktionssätt beskrivs och analyseras - något som kan bidra till såväl den politiska debatten som till framtida forskning inom området. Boken ger en solid grund för att bättre förstå professionerna, detta intressanta och viktiga men i vissa avseenden svårfångade och gåtfulla samhällsikt, som i dag omfattar ungefär var sjätte yrkesaktiv person i Sverige. Sagt om boken: "Professionerna har aldrig varit viktigare för ett samhälles välstånd. Professionell kunskap och expertis utgör det nutida samhällets kärna. Hur sådan professionell expertis utvecklas, hur den används, av vem den används och för vilka syften tillhör de viktigaste frågorna som konfronterar alla moderna samhällen." William Sullivan, amerikansk samhällsvetare och professionsforskare Om författarna Författare till boken är: Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete, Lunds universitet Eva Johnsson, docent i socialt arbete, Lunds universitet Gunnar Olofsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet Lennart G. Svensson, professor i sociologi, Göteborgs universitet