Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning

Bok av Per-Olof Wickman
Det här är en lärobok i de naturvetenskapliga och naturorienterande skolämnenas didaktik. Här finns vägledning för blivande och verksamma lärare i valet av innehåll och utformning av undervisningen, liksom en översikt av den senaste forskningen. Boken kan sägas ha en pragmatisk hållning, där undervisning inte bara är att betrakta som direkt tillämpning av en teori. En återkommande kritik mot lärarutbildningen är att teori och praktik är vitt åtskilda. I den här boken speglas teori och praktik hela tiden i varandra. Praktiken representeras genom en mängd exempel där lärare berättar om hur de har arbetat för att förverkliga olika delar av det innehåll som hör hemma i de naturvetenskapliga och naturorienterande ämnena. Läs mer Denna andra upplaga av boken är reviderad med anledning av den nya läroplanen (Lgr 11) och övriga reformer som genomförts på skolans område. Litteraturlistan och referenserna har också kompletterats för ökad aktualitet. Om författarna Per-Olof Wickman är professor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning om lärande i naturvetenskapliga ämnen är internationellt uppmärksammad. Blev ordförande i Skolforskningsnämnden 2015. Hans Persson är universitetslektor, läromedelsförfattare och flitigt anlitad föreläsare både i Sverige och utomlands. 2004 tilldelades han Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning".
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
CampusBokhandeln
275 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - En ämnesdidaktisk vägledning till mål, syften och innehåll
275 kr
Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - En ämnesdidaktisk vägledning till mål, syften och innehåll
349 kr
Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - En ämnesdidaktisk vägledning till mål, syften och innehåll
349 kr
Bokextra
347 kr + 49 frakt
Ej verifierad butik
Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning
347 kr
Adlibris
377 kr fri frakt
Bokus
377 kr fri frakt
Akademibokhandeln
399 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning
399 kr
Book Outlet
444 kr fri frakt