Fnitters sagobok för stora flickor

Bok av (Red.) Enochsson; Grähs; Hasselrot m.fl.