Livet är inte rättvist men Gud är god

Gilbert Morris