Skalman Trollfen

Bok av Jan Magnusson
Läs en stund tillsammans med barnet varje dag. Den vuxne läser den långa texten och barnet kan själv läsa den korta texten på andra sidan. Format: 215x215 mm