Med Greta Garbo i biblioteket : om förnyelsearbete vid Lunds stadsbibliotek inför år 2000

Bok av Alsmark, Anna (red.)