Linköpings stadsbiblioteks återuppbyggnad 1996-2000

Bok av Jacobson-Schacht, Anna-Lena (red.).