Västmanland i lågor : en reportagebok om några dagar i slutet av juli och början av augusti 2014 - dagar som för alltid skall stå i glasklart minne hos västmanlänningarna

Bok av Jan Å. Johansson
Några dagar i slutet av juli och början av augusti 2014, skakades Västmanland. Den största skogsbranden i mannaminne härjade i länet och den fick katastrofala följder. 13 100 hektar mark, mestadels skog, brann upp, människor förlorade, inte bara sin skog, utan också sina hus, en man omkom och en annan brännskadades svårt. Först efter cirka nio månader ansågs branden vara helt släckt men hos människorna i de branddrabbade områdena kommer såren att ta lång tid att läka. Journalisterna Jan Å Johansson och Maire Martel, vilka själva bor i det branddrabbade området, tar oss med på en spännande reportageresa i brandens spår.