Andra sidan väggen - en berättelse om livsval, drivkrafter och vägen tillba

Helena von Hofsten